Υπηρεσίες

Κοινωνική Πολιτική

Ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής σε ΟΤΑ με βάση το ευρωπαϊκό παράδειγμα.

Ψηφιακή Υποστήριξη

Εταιρική στρατηγική και επικοινωνία, Digital marketing, δικτύωση

Προτάσεις χρηματοδότησης

Υποστήριξη στη συγγραφή, στην εταιρική δικτύωση (consortium), στην κατάθεση και στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Υπηρεσίες συμβουλευτικής

Συμβουλευτικές και διαμεσολαβητικές υπηρεσίες ευρέος φάσματος.

Εταιρική Υπευθυνότητα

Συνδράμουμε με σεβασμό στον άνθρωπο, στην κοινότητα και στο περιβάλλον.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Οργάνωση, συντονισμός και υποστήριξη στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων

Ελάτε να συνεργαστούμε!