Υπηρεσίες

Κοινωνική Πολιτική

Ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής σε ΟΤΑ με βάση το ευρωπαϊκό παράδειγμα.

Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων

Σχεδιασμός, συγκρότηση και υποστήριξη εργαλείων και υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού.

Προτάσεις χρηματοδότησης

Υποστήριξη στη συγγραφή, στην εταιρική δικτύωση (consortium), στην κατάθεση και στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Υπηρεσίες συμβουλευτικής

Συμβουλευτικές και διαμεσολαβητικές υπηρεσίες ευρέος φάσματος.

Εταιρική Υπευθυνότητα

Συνδράμουμε με σεβασμό στον άνθρωπο, στην κοινότητα και στο περιβάλλον.

Δικτύωση

Το δίκτυο της EXcess Machina αποτελείται από – φέρνει σε επαφή – έναν μεγάλο αριθμό φορέων/ συνεργατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ελάτε να συνεργαστούμε!